نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی دی ۹۲

 

IMG_0341

شرکت بی نظیران با هدف  گسترش بازار نفت و تمرکز بر حوزه ساخت کالا در سال 92 در نمایشگاه تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی حاضر شد.