برگذاری مراسم بزرگداشت روز مهندس با حضور مدیران و مهندسین شرکت بی نظیران در اسفند ماه۱۳۹۱.

DSC02095 DSC02122 DSC02128 DSC02159 DSC02188