شرکت بی نظیران  در اسفند ماه ۱۳۹۱ در سمپوزیوم فولاد حضور  داشت.

IMG_2876

IMG_0040 IMG_0061 IMG_0074 IMG_0083 IMG_0138 IMG_2861